es

Zostań Liderem -es

Stwórz EDK w swoim rejonie

Stwórz EDK w swoim rejonie

Podczas drogi, szczególnie około godziny 5-6 zaczynasz zastanawiać się co tam robisz.. dlaczego podjąłeś to wyzwanie.. I wtedy to do Ciebie dociera.. Wyruszyłeś by być bliżej Boga, doświadczyć choć w niewielkim stopniu jego cierpienia.. Zdajesz sobie sprawę z Jego poświęcenia dla Ciebie... i kawałek po kawałku zmieniasz swoje życie...”
Mateusz, Uczestnik EDK

Zostań Liderem

zgłoś rejon na: my.edk.org.pl

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości powstała w środowisku Męskiej Strony Rzeczywistości w Krakowie. Przeznaczona jest do indywidualnego przeżywania, choć główne wydarzenie zgromadziło w zeszłym roku ponad 50 tysięcy osób.

Jeśli chcesz pomóc innym w przeżyciu spotkania z Bogiem na trasie EDK:

 


Zgłoś się na:
my.edk.org.pl


Wypełnij formularz zgłoszenia rejonu, podając proponowaną trasę EDK.


Spotkaj się z nami na szkoleniu stacjonarnym i stwórz rejon.

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Wyznaczenie rejonowej trasy EDK - zgodnie ze standardami EDK i wytycznymi dla ideodawców
 • Przygotowanie opisu rejonowej trasy EDK dla uczestników
 • Promocje rejonowej EDK w środowisku lokalnym (lokalne media, instytucje, parafie, wspólnoty, znajomi itp.).
 • Skompletowanie Sztabu Rejonowego EDK i planowanie jego działań.

Co możesz zyskać?

 • Staniesz się częścią jednego z prężniej rozwijających się projektów duchowych
 • Szkolenie, które przygotuje Cię do Twojej roli
 • Poznasz nowych, ciekawych ludzi żyjących wyzwaniami
 • Zdobędziesz cenne doświadczenie i przeżyjesz ekstremalną przygodę

Zgłoś się

Standardy

Standardy przygotowania EDK w rejonie

Standardy trasy

 1. Trasa EDK powinna mieć długość minimum 40 km. Może być dłuższa.
 2. Możliwy jest krótszy dystans, nie mniejszy jednak niż 30 km, a pokonanie go powinno wymagać od uczestnika zaangażowania dużego nakładu siły i trwać min. 8 godz. Na przykład trasa o dużej sumie różnicy wzniesień (> 500 m).
 3. Trasa EDK, na tyle na ile to możliwe, powinna biec terenami niezaludnionymi i poza głównymi drogami - dostępne wytyczne odnośnie przygotowania trasy.
 4. Trasa EDK pokonywana jest w nocy.
 5. Trasa EDK powinna być dotępna przez cały rok

Standardy idei

 1. EDK zaczyna się Mszą Świętą - chyba, że nie ma takiej możliwości. Jeśli to możliwe trasa EDK powinna kończyć się w miejscu o znaczeniu religijnym np. Kościół, Kalwaria, Bazylika, może to być również przydrożna Kapliczka lub Krzyż.
 2. W czasie drogi obowiązuje zasada milczenia, z wyjątkiem stacji drogi krzyżowej.
 3. Przed wyruszeniem, każdy może otrzymać dokładny opis propozowanej trasy, mapkę z zaznaczoną trasą, rozważania oraz opaskę odblaskową. Opis trasy i rozważania można też pobrać ze strony EDK. Każda osoba idzie na EDK na własną odpowiedzialność. Rejony nie "organizują" EDK a propagują ideę i trasę. Każdy idzie swoją drogę krzyżową samodzielnie. Organizujemy Mszę świętą na początku.
 4. W czasie EDK uczestnicy zachęceni są do poruszania się samotnie lub w małych grupach (max. 10 osób). Jezus sam musiał pokonać drogę krzyżową. Grupy do 10 osób wynikają z przepisów kodeksu drogowego.
 5. W czasie EDK medytowane są rozważania z oficjalnej strony EDK.

Standardy przygotowania

 1. Przynajmniej jedna osoba z nowego rejonu (który się formuje, gdzie powstaje EDK) musi przejść przynajmniej raz EDK - osoba ta mogła uczestniczyć w EDK z Krakowa do Kalwarii albo w innym miejscu w Polsce.
 2. Przynajmniej jedna osoba w sztabie rejonowym musi przejść szkolenie stacjonarne.
 3. Rejon dostarcza potrzebne informacje na stronę internetową/portal społecznościowy w wyznaczonych terminach.

Zadania i wsparcie

Za jakie działania odpowiada rejon?

 1. Skompletowanie Sztabu Rejonowego EDK.
 2. Wyznaczenie rejonowej trasy EDK - zgodnie ze standardami EDK i wytycznymi od ideodawców
 3. Przygotowanie opisu rejonowej trasy EDK.
 4. Promocje rejonowej EDK w środowisku lokalnym (lokalne media, instytucje, parafie, wspólnoty, znajomi itp.).
 5. Wydruk i zamówienie materiałów na potrzeby rejonowej EDK[1].
 6. Deklaracje przejścia wybraną trasą zbierane są przez stronę EDK

Ważne! Każdy rejon samodzielnie odpowiada za sprawy finansowe, formalne i prawne związane z przygotowaniem rejonowej EDK.

[1] Każdy rejon samodzielnie ponosi koszty zamówienia i wydruku materiałów na potrzeby rejonu oraz inne koszty własne.